รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Jiaxing Dexun Co.,Ltd. 86-573-82716900 wendyl@dexun-hardware.cn
ได้รับใบเสนอราคา

การหล่อเครื่องจักร

ได้รับใบเสนอราคา
คุณภาพ การหล่อเครื่องจักร บริการ
บ้าน - บริการ - การหล่อเครื่องจักร

การหล่อเครื่องจักร

นิทรรศการตัวอย่าง

บริการของเราครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและเข้าถึงทุกส่วนของโลกเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้คุณตามการออกแบบของคุณ